Chính phủ yêu cầu tất cả bộ, địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Chính phủ yêu cầu tất cả bộ, địa phương bãi bỏ ngay quy định yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Để chuẩn bị cho lộ trình bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi quy định liên quan, cũng như rà soát bãi bỏ ngay các quy định về việc phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Người dân sẽ không phải xuất trình sổ hộ khẩu trong các giao d.ị.ch và làm thủ tục hành chính – Ảnh: TỰ TRUNG

Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành nghị quyê’t phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2022, trong đó nhấn mạnh yêu cầu trên liên quan đến việc triển khai đề án pha’t triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và x.á.c thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, x.á.c định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20-9-2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pha’p thống nhất lộ trình, giải pha’p sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyê’t định trước ngày 30-9-2022.

Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyê’t các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-1-2023. Mục tiêu là phải hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12-2022.

Đáng chú ý, nghị quyê’t của Chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao d.ị.ch, thủ tục hành chính cho công dân.

Nghị quyê’t nhấn mạnh cần phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10-2022.

Các bộ ngành liên quan như Y tế, Tư pha’p, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm d.ị.ch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm; hoàn thành trước ngày 15-9-2022.

Cùng với các nội dung trên, nghị quyê’t của Chính phủ cũng k.i.n.h h.o.à.n.g giá về tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm.

Với phương châm điều hành “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyê’t không”, nghị quyê’t nhấn mạnh cần tiếp tục các biện pha’p phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19, nhất là tiêm να¢¢ιиє, khắc phục tình trạng thiếu тнυố¢ trang thiết bị y tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2022 và các tháng cuối năm, yêu cầu nghiêm khắc phê bình 12 bộ, cơ quan trung ương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 10% kế hoạch…

Sớm trình đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường đôn đốc, kiểm tra các địa phương về công tác chuẩn bị điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 đạt kết quả cao nhất; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường học để học sinh mượn dùng.