Đề nghị xử lý trách nhiệm Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

Đề nghị xử lý trách nhiệm Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam (Cty Apatit) đã tự ý chuyển đổi mục đích 101ha rừng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép diễn ra trong một thời gian khá dài, nhưng không hề thấy có việc xử lý, ngăn chặn của lực lượng Kiểm lâm Lào Cai.

rạm Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm TP Lào Cai nằm cách các khai trường nơi Cty Apatit tự ý chuyển đổi rừng có mấy trăm mét mà không phát hiện vụ việc thì cũng cần phải xem lại, trong khi mới đây người dân xã Hợp Thành chặt mấy cây thông gãy đổ thì đã nhanh chóng bị xử lý. Ảnh: ND

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 5220 về việc nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án khai thác, chế biến quặng apatit.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Lào Cai đồng ý cho Cty Apatit nộp tiền (truy thu) trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn, Khai trường 20 – 22, Khai trường 10, Khai trường Cam Đường 2 trên địa bàn TP Lào Cai với số tiền là 7,272 tỷ đồng cho 101ha rừng mà Cty Apatit đã chặt phá trước đó.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND TP Lào Cai và các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng để tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí, đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng thu hồi chuyển mục đích theo quy định.

Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai đã kết luận như thế nào?

Trước đó, ngày 15/8/2019, Sở Tài nguyên Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 1664 về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành công tác đóng cửa mỏ, công tác bảo vệ môi trường đối với Cty Apatit, cụ thể:

Cty Apatit đã hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, công ty vẫn còn một số tồn tại, vi phạm sau: 

Khai trường Mỏ Cóc xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai: Sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai với diện tích 76,52 ha. 

Đổ đất, đá thải tại bãi thải số 1 (phía Tây Bắc của khai trường Mỏ Cóc) và bãi thải số 2 (phía Đông Nam của khai trường Mõ Cóc) chưa đúng quy định về bảo vệ môi trường, dự án được phê duyệt. 

Chưa có biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; tại thời điểm kiểm tra mốc ranh giới không đầy đủ, một số mốc bị mất; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với diện tích 76,52 ha.

Khai trường 10: Sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai với diện tích 20,786 ha; không có biên bản bàn giao đất ngoài thực địa; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối phần với diện tích 20,786 ha. 

Khai trường 20 – 22: Sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai với diện tích 4,7 ha. 

Đổ đất đá, thải tại bãi thải phía Tây Nam của khai trường chưa đúng quy định về bảo vệ môi trường, dự án được phê duyệt, vượt quá so với diện tích thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Mốc ranh giới không đầy đủ, một số mốc bị mất; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích 4,7 ha ….

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Cty Apatit kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân qua các thời kỳ giai đoạn 2012-2018 do sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đổ đất đá thải trái quy định về công tác bảo vệ môi trường. 

Rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý sử dụng, hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định đối với các khu vực chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất được giao. 

Thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn đối với diện tích 18,83 ha tại khai trường mỏ Cóc.

Kê khai và nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đất đã sử dụng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; cắm bổ sung các mốc ranh giới thuê đất theo quy định. 

Dừng việc đổ đất, đá thải không đúng quy định không đảm bảo an toàn đã nêu trong kết luận thanh tra. Thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã đổ đất, đá thải không đúng quy định nêu trên. 

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường.

Thời gian khắc phục các tồn tại nêu trên trước ngày 30/12/2019, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/01/2020.

Từ Kết luận thanh tra số 1664, cho thấy việc Cty Apatit đã tự ý chuyển đổi mục đích 101ha rừng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép diễn ra trong một thời gian khá dài nhưng không hề thấy có việc xử lý, ngăn chặn của lực lượng Kiểm lâm Lào Cai.

Liên quan đến trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm trong vụ việc này, phóng viên Báo Thanh tra đã đến Chi cục Kiểm lâm Lào Cai để liên hệ làm rõ, nhưng nhiều tháng trôi qua không nhận được hồi âm, cho dù đã nhiều lần gọi điện liên hệ làm việc.

Theo dư luận phản ánh, trong số 101ha rừng mà Cty Apatit tự ý chuyển đổi, có nhiều loại rừng khác nhau, thậm chí có rừng phòng hộ.

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm Lào Cai trong việc để Cty Apatit tự ý chuyển đổi 101ha đất rừng này.