Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-7/1: Tiếp tục xả mạnh MSN, dòng tiền chuyển hướng sang HNX

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-7/1: Tiếp tục xả mạnh MSN, dòng tiền chuyển hướng sang HNX

Mặc dù khối ngoại trở lại trạng thái bán ròng nhưng thị trường đã có tuần chào năm mới 2022 khởi sắc. Đáng chú ý, khối này đã chuyển hướng mua ròng trên sàn HNX, ngắt nhịp sau chuỗi 15 tuần bán ròng liên tiếp.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 1 phiên mua ròng ngày đầu tuần 4/1.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 549,13 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 31,13 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.232,4 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 166,13 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.737,02 tỷ đồng (tăng gần 22% về lượng và 55,1% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 171,44 triệu đơn vị, giá trị 8.286,15 tỷ đồng (tăng 63,2% về lượng và 120,62% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 4-7/1

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 5,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 139,06 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 11,6 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 800,79 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,79 triệu đơn vị, giá trị 187,13 tỷ đồng (tăng 156,16% về lượng và 85,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,96 triệu đơn vị, giá trị 48,07 đồng (giảm 86,59% về lượng và 94,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 4-7/1

Tương tự, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,03 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 78,24 tỷ đồng, giảm 32% về lượng nhưng tăng 4,74% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,82 triệu đơn vị, giá trị 216,41 tỷ đồng (tăng 38,79% về lượng và 25,11% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,79 triệu đơn vị, giá trị 138,17 tỷ đồng (tăng 93,44% về lượng và 40,58% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 4-7/1

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 1,55 triệu đơn vị, giảm 92,63% so với tuần cuối cùng của năm 2022. Tổng giá trị là bán ròng 331,83 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 506,31 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với khối lượng hơn 7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 594,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là GAS được mua ròng 129,9 tỷ đồng (1,24 triệu đơn vị), KBC được mua ròng 120,4 tỷ đồng (1,93 triệu đơn vị) và CTG được mua ròng 105,2 tỷ đồng (2,97 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu MSN vẫn bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 395,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,39 triệu đơn vị. Còn CII bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 7,73 triệu đơn vị, tương đương 391,6tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng đạt 2,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 84,6 tỷ đồng. Tiếp theo là DL1 được mua ròng 2,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 38,5 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu TNG với giá trị đạt 6,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 193.240 đơn vị. Còn CTB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 265.080, tương ứng tổng giá trị đạt 6,6 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CTR với giá trị đạt 28,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 322.740 đơn vị. Tiếp theo là NTC bị bán ròng 25,3 tỷ đồng và QNS bị bán ròng 14,8 tỷ đồng.

Còn VEA dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 332.210 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 14,3 tỷ đồng.

Theo Báo Đầu Tư