Hơn 500 học sinh Lào Cai học nhờ địa phương khác

Hơn 500 học sinh Lào Cai học nhờ địa phương khác

Ông Lê Mạnh Trường – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, tính đến ngày 6/9, số học sinh chưa về Lào Cai là 556; Số học sinh thuộc các tỉnh, thành khác tại Lào Cai là 285.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ở cấp Mầm non: Số trẻ chưa về Lào Cai (học nhờ tại tỉnh thành khác) là 174; Số trẻ thuộc các tỉnh, thành khác học nhờ tại Lào Cai là 168. Ở cấp Tiểu học: Số học sinh chưa về Lào Cai là 188; Số học sinh thuộc các tỉnh, thành khách tại Lào Cai là 87.

Cấp THCS: Số học sinh chưa về là 106; Số học sinh thuộc các tỉnh, thành khách tại Lào Cai là 21. Cấp THPT: Số học sinh chưa về là 74; Số học sinh thuộc các tỉnh, thành khách tại Lào Cai là 8.

Trung tâm GDTX: Số học sinh chưa về Lào Cai là 14. Số học sinh thuộc các tỉnh, thành khách học nhờ tại Lào Cai là 1.

Ngày đầu tiên sau khai giảng trở lại học tập trực tiếp trên toàn tỉnh Lào Cai tỷ lệ chuyên cần theo các khối đạt: Mầm non 72,9%; TH 98,2%; THCS 97,3%; Khối THPT có 36 trường chia ra 28 trường vùng thuận lợi đạt 98,3%; 12 trường vùng khó khăn 96,5%.

Theo Giáo dục & Thời đại