Chưa kết nối ga Lào Cai với phía Trung Quốc

Chưa kết nối ga Lào Cai với phía Trung Quốc

Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để sớm có phản hồi chính thức về phương án kết nối.

Chính phủ đang dự thảo báo cáo Quốc hội về những nội dung kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng. 

Theo đó, Chính phủ cho biết về đề nghị của cử tri tỉnh Lào Cai đối với việc kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Lào Cai chủ động xúc tiến nghiên cứu phương án kết nối đường sắt giữa hai ga, đã làm việc với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để trao đổi thống nhất phương án kết nối. 

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phản hồi đề xuất của phía Việt Nam. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để sớm có phản hồi chính thức về phương án kết nối.