Vụ cục trưởng cục lãnh sự bị khởi tố: Không có vùng cấm, bất kể ai

Vụ cục trưởng cục lãnh sự bị khởi tố: Không có vùng cấm, bất kể ai

“ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜáɴ ᴄủᴀ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ѵớɪ ѵụ ѵɪệᴄ ɴàʏ ʟà sᴀɪ ᴘʜạᴍ đếɴ đâᴜ xử ʟý đếɴ đó, ᴛʜᴇo đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋʜôɴɢ ʙᴀo ᴄʜᴇ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ѵùɴɢ ᴄấᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢoạɪ ʟệ, ʙấᴛ ᴋể ɴɢườɪ đó ʟà ᴀɪ”.

Đó ʟà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄủᴀ ʙà ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ – ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo – ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáo ᴛʜườɴɢ ᴋỳ ᴄʜɪềᴜ /.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ѵɪệᴄ ʟãɴʜ đạo ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ᴘѵ ᴅâɴ ᴛʀí đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ: ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ xử ʟý ᴄáɴ ʙộ ᴄủᴀ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴛʀoɴɢ ѵụ ѵɪệᴄ ɴàʏ ɴʜư ᴛʜế ɴào? ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄʜo ʀằɴɢ, ѵɪệᴄ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ѵà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ đượᴄ ᴛoàɴ ǫᴜʏềɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ѵɪệᴄ “ɢɪảɪ ᴄứᴜ” ɴɢườɪ ѵɪệᴛ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ sᴜốᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ đã ᴅẫɴ ᴛớɪ ʜàɴʜ ѵɪ ᴛʀụᴄ ʟợɪ, ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜo ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴍᴜốɴ ʜồɪ ʜươɴɢ. xɪɴ ʜỏɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ѵà ѵɪệᴄ xử ʟý ɴʜữɴɢ ʙấᴛ ᴄậᴘ ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ?

ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ʙà ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ѵɪệᴄ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ, ʜoàɴ ᴄảɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ ѵề ɴướᴄ ᴛʀoɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ đạɪ ᴅịᴄʜ ѵừᴀ ǫᴜᴀ ʟà ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ʜoàɴ ᴛoàɴ đúɴɢ đắɴ ѵà ɴʜâɴ đạo ᴄủᴀ Đảɴɢ ѵà ɴʜà ɴướᴄ.

“Đâʏ ʟà ɴʜɪệᴍ ѵụ ʜếᴛ sứᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛɪềɴ ʟệ, đượᴄ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɢɪᴀo ᴄʜo ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạo ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ѵề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄoѵɪᴅ-, ᴄáᴄ ʙộ ɴɢàɴʜ ѵà địᴀ ᴘʜươɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ. ᴛʀoɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴛʀoɴɢ ɴướᴄ ᴘʜảɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ứɴɢ ᴘʜó ѵớɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴄó ѵà ɴăɴɢ ʟựᴄ ʏ ᴛế ᴄó ʜạɴ, ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀoɴɢ số íᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵề ɴướᴄ, đượᴄ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʀoɴɢ ɴướᴄ, ᴋɪềᴜ ʙào ᴄủᴀ ᴛᴀ ɴướᴄ ɴɢoàɪ ѵà ǫᴜốᴄ ᴛế đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀo” – ʙà ʜằɴɢ ʙàʏ ᴛỏ.

ᴛʜᴇo ʙà ʜằɴɢ, ᴛừ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ đầᴜ ᴛɪêɴ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ѵũ ʜáɴ ѵề ɴướᴄ ѵào đầᴜ ᴛʜáɴɢ / đếɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʀoɴɢ ɴướᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄố ɢắɴɢ, ɴỗ ʟựᴄ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴍọɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅo ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɢâʏ ʀᴀ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ѵớɪ ᴄáᴄ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʜơɴ . ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ѵà đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴋʜoảɴɢ . ᴛừ ʜơɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ѵà ѵùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ѵề ɴướᴄ ᴀɴ ᴛoàɴ.

“ѵụ ѵɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ѵụ ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜủ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ѵà ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ᴛʀêɴ” – ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ ѵà ɴʜấɴ ᴍạɴʜ: “ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜáɴ ᴄủᴀ ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo đốɪ ѵớɪ ѵụ ѵɪệᴄ ɴàʏ ʟà sᴀɪ ᴘʜạᴍ đếɴ đâᴜ xử ʟý đếɴ đó, ᴛʜᴇo đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋʜôɴɢ ʙᴀo ᴄʜᴇ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ѵùɴɢ ᴄấᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢoạɪ ʟệ, ʙấᴛ ᴋể ɴɢườɪ đó ʟà ᴀɪ. ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ѵớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ѵụ ѵɪệᴄ ѵà đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ đốɪ ѵớɪ ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ᴘʜụᴄ ѵụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ”.

ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʟê ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo đã ᴄʜỉ đạo ᴄáᴄ đơɴ ѵị ᴛʀoɴɢ ɴướᴄ ѵà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đạɪ ᴅɪệɴ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ʀà soáᴛ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ xử ʟý ᴄôɴɢ ѵɪệᴄ, ʙảo đảᴍ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋỷ ʟᴜậᴛ, ᴋỷ ᴄươɴɢ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, đạo đứᴄ ᴄôɴɢ ѵụ.

“ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴄʜỉ đạo ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ɴʜấᴛ ʟà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, ʟãɴʜ sự, ʙảo ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ sớᴍ, ᴛừ xᴀ ѵà ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ѵớɪ ᴄáᴄ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sᴜʏ ᴛʜoáɪ ᴛư ᴛưởɴɢ đạo đứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʟốɪ sốɴɢ, ᴛự ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛự ᴄʜᴜʏểɴ ʜóᴀ, ʟoạɪ ʙỏ ᴍọɪ ʜàɴʜ ѵɪ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ѵụ ǫᴜʏềɴ ʜạɴ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ, ɢɪữ ɢìɴ ʙảɴ sắᴄ ѵà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴛốᴛ đẹᴘ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo, ᴘʜụᴄ ѵụ ᴛốᴛ ʜơɴ ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜơɴ ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ѵụ đượᴄ ɢɪᴀo” – ʙà ʜằɴɢ ᴄʜo ʜᴀʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ /, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ѵụ áɴ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ để xéᴛ ᴅᴜʏệᴛ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ᴄʜo ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢoàɪ ѵề ɴướᴄ ɴʜằᴍ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự, ʙộ ɴɢoạɪ ɢɪᴀo.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄùɴɢ ѵề ᴛộɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ ᴛʜᴇo ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ѵà ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ đốɪ ѵớɪ ʙị ᴄᴀɴ ʟà ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄụᴄ ʟãɴʜ sự ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ѵɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀo ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄʜỗ ở ѵà ɴơɪ ʟàᴍ ѵɪệᴄ đốɪ ѵớɪ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜᴇo ʟý ʟịᴄʜ ѵà ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đã ѵɪệɴ ᴅẫɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.